Zásady spracovania a ochrany osobných údajov na webovej stránke schudnihravo.sk

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov za účelom budúcej marketingovej komunikácie formou e-mailových obchodných oznámení o produktoch, novinkách, súťažiach a zľavách

1/ Týmto udeľujete súhlas spoločnosti/FO Ing. Ivan Chmelař, so sídlom Macov 89, 930 32 Slovenská republika, IČO: 17391148, DIČ: 1024999481, Živnostenský register 102-9158, č. OŽP-A/2010/24196-6, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e-mail
  • IP adresa

2/ Meno a e-mail je nutné spracovať za účelom budúcej marketingovej komunikácie formou e-mailových obchodných oznámení. Tieto údaje budú Správcom spravované po dobu 5 rokov.

3/ S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek zrušiť, a to napríklad odhlásením pomocou tlačítka v pätičke obchodného oznámenia (newsletteru), poslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje uvedené na webovej stránke schudnihravo.sk

4/ Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a/ Poskytovateľ platformy SmartSelling, vrátane služby Smartemailing

b/ Google

c/ Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe ešte nie su využívané.

5/ Zoberte prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

      – vziať súhlas kedykoľvek späť

      – požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame

      – požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov

      – vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovat alebo opraviť

      – požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov

      – v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisejúcich so spracovaním osobných 

        údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pro ochranu osobných údajov